NACMM – Mapa de Mobilitat Cultural al Nord d’Àfrica

NACMM és un projecte realitzat pel CeRCCa (Barcelona), JISER (Barcelona i Tunísia), Le 18 (Marràqueix), L’Atelier de l’Observatoire (Casablanca) i compta amb el suport de la Fundació Anna Lindh, SouthMed CV, programa co-finançat per la Unió Europea en el marc del programa regional MedCulture

NACMM és un projecte sobre el fenomen de les residències artístiques i les iniciatives que promouen la mobilitat d’artistes, escriptores i investigadores interessades en viatjar i dur a terme projectes al Nord d’ Àfrica.
Els objectius de NACMM són promoure una comprensió alternativa de les realitats sòcio-culturals de la regió i enfortir les col·laboracions artístiques i de recerca entre i amb els països del Nord d’ Àfrica. Malgrat un context on la saturació informativa es fa evident, ens trobem amb una falta de comunicació real que impedeix un coneixement positiu d’altres realitats properes.

Per tal d’assolir aquests objectius, el NACMM facilita:

  • Una mapa amb més de 70 Residències Artístiques del Marroc, Algèria, Tunísia, Egipte, Líban i Palestina.
  • 45 vídeo entrevistes a artistes, curadores i coordinadors de Residències Artístiques que donen lloc a un arxiu sobre les diferents infraestructures que conformen les escenes artístiques contemporànies del Nord d’ Àfrica, el Líban i Palestina.
  • Una base de dades amb fonts de finançament. Al context de món àrab, el finançament és una qüestió problemàtica ja que generalment les subvencions per les arts i la cultura són escasses. Tot i que ens trobem amb un panorama que pot semblar descoratjador, la falta d’informació fa que a vegades artistes i organitzacions culturals desconeguin la diversitat de recursos disponibles. La secció de finançament del NACMM proveeïx als artistes i les organitzacions culturals les eines necessàries per aprofundir en les oportunitats existents.
  • Una base de dades amb més de 90 entrades que inclou plataformes informatives sobre la recerca en l’àmbit de l’Art, les Humanitats i les Ciències Socials al món Àrab així com diferents xarxes culturals d’abast internacional i regional.

Socis:


CeRCCa
cercca.com

El CeRCCa, Centre de Recerca i Creació Casamarlès, és una organització creada l’any 2009 a Llorenç del Penedès, Catalunya. El CeRCCa proposa una estratègia organitzativa doble: d’una banda CeRCCa A.I.R ofereix un espai de treball i residència per artistes i investigadors internacionals.
Des de el 2009, mes de cent artistes han format part del programa de residències duent a terme projectes relacionats amb la història, l’ecologia, l’espai urbà, el paisatge i la memòria en col·laboració amb la comunitat local. D’altra banda, el CeRCCa desenvolupa projectes internacionals d’investigació i curadoria posant especial èmfasi en el diàleg intercultural al Mediterrani fomentant col·laboracions amb organitzacions del Maghreb i al Mashreq.
Entre els seus projectes destaca el NACMM_Mapa de Mobilitat Cultural al Nord d’Àfrica, L’Art de Perdre’s, Transformer i Platform HARAKAT .

Le 18
le18.weebly.com

Creat l’any 2013, Le18 és un espai cultural multidisciplinar de Marràqueix que promou els intercanvis artístics i culturals oferint espais per la recerca, la creació i l’expressió artística. Le18 dona suport a l’escena emergent local, posant-la en contacte amb les escenes internacionals, fomentant la reflexió sobre el rol de l’art contemporani a la regió a partir de programes de residència i recerca, exposicions i debats públics.
De manera orgànica i en constant diàleg amb l’escena cultural de la ciutat, l’espai ha anat desenvolupant complicitats amb institucions artístiques i educatives tals com l’ESAV, Dar El Mam’Un, Dar Bellarj i MPP+. Donant acollida tant a artistes com a investigadors en residència al llarg de l’any, Le18 organitza espais de trobada per reflexionar sobre les arts visuals, la literatura, el cinema, la performance i l’art sonor. A més, Le18 inicia i gestiona programes temàtics com KawKaw i DABAPHOTO.

jiser
jiser.org

JISER Reflexions Mediterrànies és una associació sense ànim de lucre fundada l’any 2005 per un grup de joves gestors culturals espanyols i tunisencs amb ideals i valors compartits i el desig comú d’implicar-se i transformar la societat a partir de les arts i la recerca. L’associació té per objectiu la promoció de la mobilitat, el diàleg, la producció i la difusió cultural al Mediterrani.
Al context artístic, JISER desenvolupa projectes vinculant dos universos culturals, el barceloní i el tunisenc. En aquest context, les diferents iniciatives implementades per JISER s’han agrupat en el marc de Perceptions de la Ville (2006). Des de 2010 JISER ha impulsat el programa de residències artístiques BCN>TNS, que té per objectiu crear una xarxa sostenible d’artistes visuals, associacions i centres d’art radicats a diferents ciutats mediterrànies. En l’actualitat el programa ha ampliat el seu abast per incloure Alger com espai de residencia i investigació.

Atelier de l'observatoire
atelierobservatoire.com

L’Atelier de l’Observatoire és un espai dedicat a l’art i la recerca que duu a terme projectes participatius socialment compromesos, vinculant artistes i investigadors al context social. Amb aquest objectiu, l’Atelier de l’Observatoire experimenta amb enfocaments alternatius a partir de diferents formats tals com xerrades, tallers, exposicions, programes educatius, produccions artístiques i publicacions. Alguns dels projectes desenvolupats per l’Atelier de l’Observatoire són: The Greenhouse, The Collective Museum, Madrassa, La Ruche, The Invisibles i The Aquarium.
L’Atelier de l’Observatoire també proposa un espai per la investigació i la creació equipat amb un taller, un espai de residència i un hivernacle als afores rurals de Casablanca.

Col·laboradors:


Maison de l'image
maisonimage.tn

Maison de l’image és un espai independent dedicat a la promoció de les arts visuals i l’intercanvi cultural. El projecte funciona com un espai obert i fèrtil que nodreixi la nova generació de professionals de les arts visuals del país, presentant una finestra per la projecció de la creació tunisenca i fomentant la reflexió i el desafiament de les problemàtiques actuals. Ubicada a Tunis, Maison de l’image s’adreça al públic, oferint eines als artistes joves i creant una dinàmica cultural internacional que genera un benefici directe per la ciutat. Maison de l’Image organitza exposicions, projeccions, reunions i conferències, acull artistes en residència, ofereix formacions i facilita projectes editorials.

Ramallah Municipality
ramallah.ps

Establert l’any 1908, l’Ajuntament de Ramallah assegura la provisió de serveis socials, participatius, culturals i d’emprenedoria a partir d’una gestió inclusiva i transparent dels recursos. Paral·lelament als programes socials i econòmics, l’Ajuntament de Ramallah percep la cultura com un dels elements centrals pel desenvolupament de la ciutat. Amb aquest objectiu, l’Ajuntament ha estat treballant per assegurar que la ciutat compti amb les infraestructures culturals necessàries per acollir activitats locals i internacionals, tals com la Biennal Internacional de Qalandiya i la residència per artistes Mammarat, entre d’altres.

El Madina Arts
elmadinaarts.com

El Madina for Performing and Digital Arts es va fundar l'any 2000 a Alexandria, Egipte. El Madina realitza projectes cutlurals a partir de formacions i produccions amb l'objectiu de donar suport a iniciatives juvenils. El Madina treballa estretament amb les comunitats locals per generar un entorn de cohesió social que es caracteritzi pel pluralisme i la diversitat. Les activitats d'El Madina van des dels tallers oberts i la formació teatral fins a les produccions de nous mitjans i les intervencions a l teixit urbà d'Alexandria i arreu.

Amb el suport de:


Plataforma Harakat és un projecte que reflexiona sobre les tradicions i les contradiccions inherents al viatge i els seus significats múltiples teixits al Mediterrani, al Sahel i a l’Àfrica Occidental.
ENTREVISTES / TEXTS / INTERVENCIONS / SO I PODCASTS
CONEIXEMENTS
XARXES / ARXIUS / PLATAFORMES
EINES
CARTOGRAFIES
TRANSFORMER / NACMM / BEYOND QAFILA THANIA / L'ART DE PERDRE'S
ACCIONS